سنگ کوارتزیت (Quartzite)
آشپزی

سنگ کوارتزیت (Quartzite)

سنگ کوارتزیت (Quartzite) سنگ کوارتزیت یک سنگ دگرگونی است که از ماسه سنگ تشکیل شده است. ماسه سنگ یک سنگ رسوبی است که از ذرات کوارتز تشکیل شده است. سنگ کوارتزیت هنگامی تشکیل می‌شود که ماسه سنگ در معرض فشار و حرارت شدید قرار گیرد. این فشار و حرارت باعث …