سنگ ریولیت (Rhyolite)
آشپزی

سنگ ریولیت (Rhyolite)

سنگ ریولیت (Rhyolite) سنگ ریولیت یک سنگ آذرین بیرونی است که از ماگمای اسیدی تشکیل می‌شود. این سنگ به دلیل وجود مقادیر زیاد کوارتز و فلدسپات، رنگ روشنی دارد. سنگ ریولیت در نزدیکی سطح زمین تشکیل می‌شود، زیرا ماگمای اسیدی به سرعت سرد می‌شود و زمان کافی برای رشد بلورهای …