سنگ ایگنمبریت (Ignimbrite)
آشپزی

سنگ ایگنمبریت (Ignimbrite)

سنگ ایگنمبریت (Ignimbrite) سنگ ایگنمبریت یک سنگ آذرین آتشفشانی است که از گدازه‌های آتشفشانی تشکیل شده است. این سنگ معمولاً دارای بافتی شیشه‌ای یا دانه‌ای است. ایگنمبریت در دماهای بالا و فشارهای نسبتاً پایین تشکیل می‌شود. این سنگ معمولاً در مناطق آتشفشانی فعال یافت می‌شود. ایگنمبریت کاربردهای مختلفی دارد. این …